آذر ۲۸, ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران این نمایشگاه در ۲۵ آبان الی ۲۸ آبان در محل دایمی نمایشگاه های تهران در سالن ۳۸ برگزار گردید.